konstkonsult

Som konstkonsult är man kontakten mellan konstnärer, arkitekter, byggföretag, entreprenörer, brukare m.fl.
I en kommun innebär uppdraget att lägga fram förslag på konstnärlig utsmyckning till beslutande nämnd vid
ny- eller ombyggnation av offentliga byggnader. När man tillämpar 1%-regeln innebär det att en procent av
byggkostnaden avsätts till konstnärlig utsmyckning.

Mina konstkonsultuppdrag i Uddevalla kommun:

Rimnershallen, 2010

konstkonsult konstkonsult konstkonsult konstkonsult konstkonsult

Sunningevägens förskola, 2008

konstkonsult konstkonsult

Dalabergsskolan, 2007

konstkonsult konstkonsult

Österängens äldreboende, 2005

konstkonsult konstkonsult konstkonsult konstkonsult


Kärr förskola, 2010

Agnebergsgymnasiet, 2003

Skansenskolan, 2003


Nytt arbete:

Sedan januari 2011 arbetar jag som projektledare på Konstenheten i Västra Götalandsregionen.